Ε Σ Π Ε Ρ α σ π ί ς
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΕ1.

Ταυτοποίηση και χαρτογράφηση ιοειδών σε εσπεριδοειδή-Έλεγχοι φυτοϋγείας φυτωρίων.

ΕΕ2.

Μελέτη συμβατότητας υποκειμένων με τα σημαντικότερα είδη και ποικιλίες εσπεριδοειδών και δοκιμές παθογένειας.

ΕΕ3.

Ανάπτυξη νέων και γρήγορων διαγνωστικών εργαλείων του CTV με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

Απεικόνιση οργάνωσης και αλληλοσύνδεσης Ενοτήτων Εργασίας του ΕΣΠΕΡασπίς.

ΕΕ4.

Χαρακτηρισμός εμπορικών σκευασμάτων στη ρύθμιση άμυνας φυτών.

ΕΕ5.

Ταυτοποίηση και παρακολούθηση αφίδων-φορέων του CTV με χρήση νέων τεχνολογιών.

ΕΕ6.

Δημιουργία εργαλείων προώθησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων.