Αρχική » Partners » ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) είναι ένα από τα οκτώ Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας. Διαρκής επιδίωξη του ΙΜΒΒ είναι η έρευνα αιχμής και η επίτευξη επιστημονικής αριστείας στις Επιστήμες της Ζωής και τη Βιοϊατρική, έχοντας να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά επιτεύγματα σε διάφορους τομείς. Το ΙΜΒΒ διαθέτει προηγμένο εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποδομή που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις και εξοπλισμό σχετικά με απεικονιστικά συστήματα, υπηρεσίες μοριακής βιολογίας, βιοπληροφορικής, μεταγονιδιωματικές τεχνολογίες.

Οι διακρίσεις των μελών του ΙΜΒΒ αποδεικνύουν το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Ινστιτούτο στον Ευρωπαϊκό αλλά και Παγκόσμιο ερευνητικό χάρτη. Το ΙΜΒΒ έχει καταφέρει να προσελκύσει ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις και να διαχειρίζεται πληθώρα Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Δ/νση: Ν Πλαστήρα 100
ΤΚ 70013
Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ: 2810394435
E-mail: imbb@imbb.forth.gr

Ιστοσελίδα φορέα: https://www.imbb.forth.gr/el/