Αρχική » Partners » ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) στα πλαίσια της αποστολής του υλοποιεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε ερευνητικούς τομείς αιχμής μεταξύ των οποίων και η εφαρμογή τεχνολογιών της Γεωργίας Ακριβείας στον Αγροδιατροφικό τομέα. Τα Εργαστήρια διαθέτουν υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό και είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής είναι το μοναδικό Πανεπιστημιακό τμήμα με γνωστικό αντικείμενο τις τεχνολογίες του ήχου και της μουσικής, καθώς και της επιστήμης της ακουστικής. Πέραν της διδασκαλίας το τμήμα έχει και ερευνητικό προσανατολισμό με μεγάλο αριθμό συνεργασιών με Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.

Το Εργαστήριο Βιοακουστικής στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε συναφή γνωστικά αντικείμενα, όπως: αυτόματη κατηγοριοποίηση και επεξεργασία σήματος, ψηφιακή επεξεργασία βιο-ακουστικών σημάτων, εφαρμογές καταγραφής βιοποικιλότητας εντόμων, πουλιών, κητοειδών, ανάπτυξη τεχνολογιών Γεωργίας Ακριβείας στη γεωργική πράξη (αισθητήρες σε ψεκαστικά και παγίδες, UAVs κ.α.).

Δ/νση: Εσταυρωμένος Ηρακλείου
ΤΚ 71410
Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ: 2810379315
E-mail: info@staff.hum.gr 

Ιστοσελίδα φορέα: https://mta.hmu.gr/