Αρχική » Partners » ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) αποτελεί ένα από τα πλέον δυναμικά Ινστιτούτα εθνικής αγροτικής έρευνας και ανήκει μαζί με τα υπόλοιπα επτά Ινστιτούτα αγροτικής έρευνας στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ). Βασική αποστολή του Ινστιτούτου στο τομέα της φυτικής παραγωγής είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών, επιδεικτικών και πιλοτικών προγραμμάτων για επίλυση προβλημάτων δενδροκομίας, φυτοπαθολογίας, αρδεύσεων και θρέψης/φυσιολογίας των δένδρων.

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου:

– αποτελεί εθνικό διατηρητή των εγγεγραμμένων ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο (ελιά, εσπεριδοειδή, αμπέλι κ.α.)

– έχει πλούσιο έργο στη διατήρηση, εμπλουτισμό με νέες γηγενείς ποικιλίες, αξιολόγηση, χαρακτηρισμό και αξιοποίηση φυτογενετικών πόρων

– συμμετέχει στην εφαρμογή ορθών και σύγχρονων πρακτικών στη γεωργία

– συμβάλει στην ανάπτυξη νέων μεθόδων φυτοϋγείας και συστημάτων φυτοπροστασίας για αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών και την ασφάλεια γεωργικών προϊόντων και περιβάλλοντος

– έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων καθώς και σε ερενητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς φορείς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης

– διαθέτει και Διαπιστευμένα Εργαστήρια Τεχνολογίας Ελαιολάδου

Δ/νση: Λ. Καραμανλή 167
ΤΚ 73134
Χανιά, Κρήτη
Τηλ: 2821083410
E-mail: admin@nagref-cha.gr

Ιστοσελίδα φορέα: http://www.nagref-cha.gr/