Αρχική » Blog » Συμμετοχή στο 4th International Study Group of Viroids

Συμμετοχή στο 4th International Study Group of Viroids

Ο φορέας ΙΕΛΥΑ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε με επιστημονική εργασία στο διεθνές συνέδριο της Διεθνούς Ομάδας Μελέτης Ιοειδών Παθογόνων (4th International Study Group of Viroids, 4th ISGVd, VIROID meeting 2022), με παρουσίαση μέρους των αποτελεσμάτων από την Ενότητα Εργασίας 1.

Το συνέδριο VIROID-2022 έλαβε χώρα στο Ηράκλειο (Ελλάδα) στις 14-16/09/2022 και αποτελεί το μοναδικό διεθνές συνέδριο αποκλειστικά για την παρουσίαση εργασιών μελέτης ιοειδών παθογόνων. 

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το φορέα ΙΜΒΒ/ΙΤΕ σε συνεργασία με Ινστιτούτο Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας Φυτών του CSIC (Ισπανία). 

Ο Καθηγητής Κ. Καλαντίδης από το φορέα ΙΜΒΒ/ΙΤΕ ήταν Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.

Τίτλος Εργασίας

Epidemiology and Molecular Characterization of Citrus Viroids in Greece (2022). Tektonidis N., Mikalef L., Karagianni A., Mathioudakis M.M.

Μπορείτε να διαβάσετε την εργασία πατώντας αυτό το σύνδεσμο αρχείου.