Αρχική » Blog » Συμμετοχή στο 20ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο – Εργασία 1

Συμμετοχή στο 20ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο – Εργασία 1

Ο φορέας ΙΕΛΥΑ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε με προφορική επιστημονική εργασία στο 20ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, με παρουσίαση μέρους των αποτελεσμάτων από την Ενότητα Εργασίας 1.

Στην εργασία συμμετείχε και ο Φορέας ΦΥΤΩΡΙΑ ΒΙΤΣΙΟΣ.

Το 20ο ΠΦΣ έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη στις 03-06/10/2022 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εθνικά συνέδρια με παρουσίαση νέων δεδομένων σχετικά με την φυτοπαθολογία από διάφορες καλλιέργειες και τρόπους αντιμετώπισης.

Τίτλος Εργασίας Ανίχνευση και επιδημιολογία ιοειδών σε είδη Citrus sp. στην Ελλάδα (2022). Ν. Τεκτονίδης, Α. Καραγιάννη, Ε. Μαραντινός, Λ. Μικάλεφ, Ν. Βίτσιου, Μ. Μ. Μαθιουδάκης.

Μπορείτε να διαβάσετε την εργασία παρακάτω: