Αρχική » Blog » Προβολή του Έργου ΕΣΠΕΡασπίς στο Φεστιβάλ Γης στις 20-24 Ιουλίου 2022

Προβολή του Έργου ΕΣΠΕΡασπίς στο Φεστιβάλ Γης στις 20-24 Ιουλίου 2022

Ο φορέας ΙΕΛΥΑ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε ως προσκεκλημένο Ερευνητικό Επιστημονικό Κέντρο της Κρήτης στο Φεστιβάλ Γης στις 20-24 Ιουλίου 2022 στα Χανιά Κρήτης.

Το Φεστιβάλ Γης είναι ένας τοπικός παραδοσιακός θεσμός που διεξάγεται στα Χανιά, με φορέα διοργάνωσης το Δήμο Χανίων, για την προβολή των κρητικών αγροτικών προϊόντων και των ερευνητικών δραστηριοτήτων από Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Κέντρα της Κρήτης.

Στα πλαίσια της πενθήμερης αυτής εκδήλωσης το ΙΕΛΥΑ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προσκληθηκε από το Δήμο Χανίων να συμμετάσχει με περίπτερο για την παρουσίαση των ερευνητικών του δραστηριοτήτων στο τομέα της Αγροτικής Έρευνας. Δόθηκε η δυνατότητα να γίνει προβολή του Ερευνητικού Έργου ΕΣΠΕΡασπίς «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας» το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Β΄ Κύκλος) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και Εθνικούς πόρους 

Παρόντες ήταν κάθε ημέρα μέλη της ερευνητικής ομάδας του ΙΕΛΥΑ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.