Αρχική » Blog » Προβολή του Έργου ΕΣΠΕΡασπίς στην Παγκήτρια Αγροκτηνοτροφική Έκθεση  στις 26-31 Ιουλίου 2023

Προβολή του Έργου ΕΣΠΕΡασπίς στην Παγκήτρια Αγροκτηνοτροφική Έκθεση  στις 26-31 Ιουλίου 2023

Ο φορέας ΙΕΛΥΑ ως ένα από τα Ινστιτούτα του προσκεκλημένου κεντρικού φορέα ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε στην εκδήλωση Παγκρήτια Αγροκτηνοτροφική Έκθεση Αρκαλοχωρίου στις 26-31 Ιουλίου στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου Κρήτης.

Η Παγκρήτια Αγροκτηνοτροφική Έκθεση αποτελεί ένα θεσμό για 30 έτη ως μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις στην Ελλάδα. Η Έκθεση που διεξάγεται στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, με φορέα διοργάνωσης την Περιφέρεια Κρήτης, για την προβολή του Αγροκτηνοτροφικού τομέα, τη Γεωργία της Κρήτης, την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και Αγροτικής Οικονομίας της Κρήτης.

Στα πλαίσια της 6ήμερης αυτής εκδήλωσης ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) για την παρουσίαση των ερευνητικών του δραστηριοτήτων στο τομέα της Αγροτικής Έρευνας από τα Ινστιτούτα του και ειδικότερα το ΙΕΛΥΑ που εδρεύει στην Κρήτη. Δόθηκε η δυνατότητα να γίνει προβολή του Ερευνητικού Έργου ΕΣΠΕΡασπίς «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας» το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Β΄ Κύκλος) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και Εθνικούς πόρους και συγκεκριμένα του Καινοτόμου Εργαλείου που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 3 για την πρόωρη και έγκαιρη ανίχνευση ασθενειών μέσα από το banner του Έργου και το ειδικό banner που ετοιμάστηκε για την ΕΕ3.