Αρχική » Λίστα Δοκιμών Υποκειμένων/Εμβολίων

Λίστα Δοκιμών Υποκειμένων/Εμβολίων

Κατά τη διάρκεια του Έργου πραγματοποιήθηκαν μελέτες δοκιμών συμφωνίας των ανθεκτικών υποκειμένων έναντι του ιού CTV με ελληνικές ποικιλίες που δεν έχουν μελετηθεί ως σήμερα. Ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης της ασθένειας που προκαλείται από τον ιό CTV είναι η χρήση ανθεκτικών υποκειμένων που εμφανίζουν όμως υψηλή ευαισθησία σε ιοειδή.

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης ήταν να γίνει μια προσπάθεια μελέτης για εύρεση ίσως ελληνικού γενετικού υλικού που θα φέρει συμφωνία με τα ανθεκτικά υποκείμενα, να μελετηθεί έπειτα η αντίδραση του σε μολύνσεις από ιοειδή (δοκιμές φυτοπαθογένειας) ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορούν μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν σε στρατηγικές αναδιάρθρωσης της εσπεριδοκαλλιέργειας. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε μια καταγραφή ελληνικών γηγενών μεγάλης εμπορικής σημασίας αλλά και ντόπιων ποικιλιών που η χρήση τους έχει περιοριστεί λόγω ανανέωσης εσπεριδοειδώνων με ενναλακτικές ξενικές ποικιλίες εσπεριδοειδών μεγαλύτερης απόδοσης, σε περίπτωση εύρεσης σημαντικών δεδομένων από τις ποικιλίες αυτές.

Η λίστα που προέκυψε αφορούσε τα τέσσερα διαφορετικά είδη εσπεριδοειδών από διάφορες ποικιλίες:

  1. Πορτοκαλιά (Citrus sinensis)
  2. Λεμονιά (Citrus limon)
  3. Μανταρινιά (Citrus reticulata)
  4. Σαγκουϊνι (Citrus sinensis , blood orange)

Αρκετά υποκείμενα αναφέρονται ότι προσδίδουν ανθεκτικότητα/ανεκτικότητα στον CTV. Στα πλαίσια του Έργου μελετήθηκαν τα παρακάτω δυο πιο ευρέως χρησιμοποιημένα υβρίδια τρίφυλλης πορτοκαλιάς:

  1. Citroncirus sp.
  2. Citrange

Οι περισσότερες ποικιλίες προέρχονταν από πορτοκαλιά, ενώ περισσότερες πληροφορίες για τις ποικιλίες και τα υποκείμενα μπορείτε να δείτε παρακάτω.