Αρχική » Blog » Δημοσίευση Πρόσκλησης Ημερίδας του Έργου ΕΣΠΕΡασπίς από Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δημοσίευση Πρόσκλησης Ημερίδας του Έργου ΕΣΠΕΡασπίς από Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναδημοσίευσε την πρόσκληση σχετικά με την υλοποίηση Ημερίδας με θέμα «Η Καινοτομία, ως εργαλείο αντιμετώπισης των ιολογικών ασθενειών,  στα εσπεριδοειδή», την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 18:30 μ.μ. 

στα πλαίσια του Ερευνητικού Έργου ΕΣΠΕΡασπίς «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας» το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Β΄ Κύκλος) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και Εθνικούς πόρους 

Μπορείτε να δείτε την κοινοποίηση πατώντας το παρακάτω σύνδεσμο