Αρχική » Βάση Δεδομένων » Αποτελέσματα Παρουσίας Παθογόνων

Αποτελέσματα Παρουσίας Παθογόνων

Κατά τη διάρκεια του Έργου πραγματοποιήθηκαν μοριακές αναλύσεις (RT-PCR) για την ανίχνευση παρουσίας πέντε παθογόνων ιοειδών στα εσπεριδοειδή που συλλέχθηκαν κατά τις δειγματοληψίες στην περίοδο 2020-2022 από τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες (Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Χανίων, Αργολίδας, Άρτας).

Τα παθογόνα για τα οποία πραγματοποιήθηκε η μοριακή ταυτοποίηση είναι:

1) Ιοειδές της εξωκόρτιδας των εσπεριδοειδών (Citrus exocortis viroid, CEVd)
2) Ιοειδές του νανισμού του λυκίσκου (Hop stunt viroid, HSVd)
3) Ιοειδές του νανισμού των εσπεριδοειδών (Citrus dwarfing viroid, CDVd)
4) Ιοειδές της ρηγμάτωσης του φλοιού των εσπεριδοειδών  (Citrus bark cracking viroid, CBCVd)
5) Ιοειδές κύρτωσης των φύλλων των εσπεριδοειδών (Citrus bent leaf viroid, CBLVd)

Τα έως τώρα αποτελέσματα δείχνουν την ανίχνευση των τεσσάρων παθογόνων στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας και Άρτας (εκτός του CBLVd) και την παρουσία των πέντε παθογόνων στις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης. Τα ποσοστά εμφάνισης των παθογόνων εμφανίζονται αρκετά υψηλά σε όλες τις περιοχές.