Αρχική » Αλληλουχίες Παθογόνων Ιοειδών

Αλληλουχίες Παθογόνων Ιοειδών

wdt_IDAAΠΑΘΟΓΟΝΟΞΕΝΙΣΤΗΣΠΟΙΚΙΛΙΑΑΠΟΜΟΝΩΣΗΠΕΡΙΟΧΗΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ
11Citrus bent leaf viroid (CBLVd)ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑVALENCIA3ΧΑΝΙΑGGCTCGTCAGCTGCGGAGGTTGGGGTCGAGTGGCCTCCGGGGGAGAAGTTGAGCTCTGCTCTTCTAAGCTGTAACCGGACCGGTCCCCTTCACCCGAGCGCTGCTTGCCGCTAGTCGAGCGGACTTCCAAGTCTCCCTCCCGCGCCGCTTTTCTTTTCTCCTGATTTCCGTAGCAGCGGGGAGAGGGTGAAGCCCCTGAACCCCTGAGGGCTCCTCGGAGACTTCTTGTGGTTCCTGTGGTGTCACCCCTCAGCC
22Citrus bent leaf viroid (CBLVd)ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑVALENCIA268ΧΑΝΙΑGGCTCGTCAGCTGCGGAGGTTGGGGTCGACTGGCCTCCGGTGGCGAAGTTGAGCTCTGCTCTTCTAAGCTGTAACCGGACCGGTCCCCTTCACCCGAGCGCTGCTTGCCGCTAGTCGAGCGGACTTCCAAGTCTCCCTCCCGAGCCGCTTTTTTTTTTTCCTGATTTCCGTAGCAGCGGGGAGAGGGTGAAGCCCCTGAACCCCTGAGGGCTCCTCGGAGACTTCTTGTGGTTCCTGTGGTGTCACCCCTCAGCC
33Citrus bent leaf viroid (CBLVd)ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑNAVEL LATE406ΧΑΝΙΑGGCTCGTCAGCTGCGGAGGTTGGGGTCGACTGGCCTCCGGTGGCGAAGTTGAGCTCTGCTCTTCTAAGCTGTAACCGGACCGGTCCCCTTCACCCGAGCGCTGCTTGCCGCTAGTCGAGCGGACTTCCAAGTCTCCCTCCCGAGCCGCTTTTCTTTTCTCCTGATTTCCGTAGCAGCGGGGAGAGGGTGAAGCCCCTGAACCCCTGAGGGCTCCTCGGAGACTTCTTGTGGTTCCTGTGGTGTCACCCCTCAGCC
44Citrus bent leaf viroid (CBLVd)ΛΕΜΟΝΙΑΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ470ΧΑΝΙΑGGCTCGTCAGCTGCGGAGGTTGGGGTCGACTGGCCTCCGGTGGCGAAGTTGAGCTCTGCTCTTCTAAGCTGTAACCGGACCGGTCCCCTTCACCCGAGCGCTGCTTGCCGCTAGTCGAGCGGACTTCCAAGTCTACCTCCCCACGCCGCTTTTCTTTTCTCCGAATTCTGTAGCAGCGGGGAGAGGGTGAAGCCCCTGAACCCCTGAGGGCTCCTCGGAGACTTCTTGTGGTTCCTGTGGTGTCACCCCTCAGCC
55Citrus bent leaf viroid (CBLVd)ΛΕΜΟΝΙΑΒΑΚΑΛΟΥ384ΧΑΝΙΑGGCTCGTCAGCTGCGGAGGTTGGGGTCGACTGGCCTCCGGTGGCGAAGTTGAGCTCTGCTCTTCTAAGCTGTAACCGGACCGGTCCCCTTCACCCGAGCGCTGCTTGCCGCTAGTCGAGCGGACTTCCAAGTCTCCCTCCCGAGCCGCTTTTCTCTTCTCCTAATTTCCGTAGCAGCGGGGAGAGGGTGAAGCCCCTGAACCCCTGAGGGCTCCTCGGAGACTTCTTGTGGTTCCTGTGGTGTCACCCCTCAGCC
66Citrus bent leaf viroid (CBLVd)ΛΕΜΟΝΙΑΒΑΚΑΛΟΥ83ΧΑΝΙΑGGCTCGTCAGCTGCGGAGGTTGGGGTCGACTGGCCTCCGGTGGCGAAGTTGAGCTCTGCTCTTCTAAGCTGTAACCGGACCGGTCCCCTTCACCCGAGCGCTGCTTGCCGCTAGTCGAGCGGACTTCCAAGTCTACCTCCCCACGCCGCTTTTCTTTTCTCCGAATTCTGTAGCAGCGGGGAGAGGGTGAAGCCCCTGAACCCCTGAGGGCTCCTCGGAGACTTCTTGTGGTTCCTGTGGTGTCACCCCTCAGCC
77Citrus bent leaf viroid (CBLVd)ΛΕΜΟΝΙΑINTERDONATO328ΧΑΝΙΑGGCTCGTCAGCTGCGGAGGTTGGGGTCGACTGGCCTCCGGTGGCGAAGTTGAGCTCTGCTCTTCTAAGCTGTAACCGGACCGGTCCCCTTCACCCGAGCGCTGCTTGCCGCTAGTCGAGCGGACTTCCAAGTCTCCCTCCCCAGCCCGTTTTTTTTTCTCCTGATTTCCGTAGCAGCGGGGAGAGGGTGAAGCCCCTGAACCCCTGAGGGCTCCTCGGAGACTTCTTGTGGTTCCTGTGGTGTCACCCCTCAGCC
88Citrus bent leaf viroid (CBLVd)ΛΕΜΟΝΙΑΖΑΜΠΕΤΑΚΗ473ΧΑΝΙΑGGCTCGTCAGCTGCGGAGGTTGGGGTCGACTGGCCTCCGGTGGCGAAGTTGAGCTCTGCTCTTCTAAGCTGTAACCGGACCGGTCCCCTTCACCCGAGCGCTGCTTGCCGCTAGTCGCGCGGACTTCCAAGTCTCCCTCCCGAGCCGCTTTTCTTTTCTCCTGATTTCCGTAGCAGCGGGGAGAGGGTGAAGCCCCTGAACCCCTGAGGGCTCCTCGGAGACTTCTTGTGGTTCCTGTGGTGTCACCCCTCAGCC
99Citrus bent leaf viroid (CBLVd)ΛΕΜΟΝΙΑΖΑΜΠΕΤΑΚΗ444ΧΑΝΙΑGGCTCGTCAGCTGCGGAGGTTGGGGTCGACTGGCCTCCGGTGGCGAAGTTGAGCTCTGCTCTTCTAAGCTGTAACCGGACCGGTCCCCTTCACCCGAGCGCTGCTTGCCGCTAGTCGAGCGGACTTCCAAGTCTCCCTCCCGAGCCGCTTTTCTTTTCTCCTGATTTCCGTAGCAGCGGGGAGAGGGTGAAGCCCCTGAACCCCTGAGGGCTCCTCGGAGACTTCTTGTGGTTCCTGTGGTGTCACCCCTCAGCC
1010Citrus bent leaf viroid (CBLVd)ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑANCOR295ΧΑΝΙΑGGCTCGTCAGCTGCGGAGGTTGGGGTCGACTGGCCTCCGGTGGCGAAGTTGAGCTCTGCTCTTCTAAGCTGTAACCGGACCGGTCCCCTTCACCCGAGCGCTGCTTGCCGCTAGTCGAGCGGACTTCCAAGTCTCCCTCCCGAGCCGCTTTTTTTTTCTCCTGATTTCCGTAGCAGCGGGGAGAGGGTGAAGCCCCTGAACCCCTGAGGGCTCCTCGGAGACTTCTTGTGGTTCCTGTGGTGTCACCCCTCAGCC
ΠΑΘΟΓΟΝΟΞΕΝΙΣΤΗΣΠΕΡΙΟΧΗ