ΕΣΠΕΡασπίς

Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας

Το ερευνητικό έργο ΕΣΠΕΡασπίς στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση ανταγωνιστικότητας της εσπεριδοκαλλιέργειας ως νέα εθνική στρατηγική για την καλλιέργεια και τις γεωργικές πρακτικές.

Συνεργαζόμενοι Φορείς:

  1. Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & ΑμπέλουΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Επιστημονική ευθύνη & Συντονισμός)
  2. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας/ΙΤΕ
  3. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
  4. Agrology AEBEE
  5. Agrostis SA
  6. Φυτώρια Βίτσιος

Το ερευνητικό έργο διάρκειας 30 μήνες (2020-2023) και συνολικού προϋπολογισμού 736.083,10 € υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Β΄ Κύκλος) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και Εθνικούς πόρους.