Αρχική » Blog » Συμμετοχή στο Integrated Control in Citrus Fruit Crops meeting

Συμμετοχή στο Integrated Control in Citrus Fruit Crops meeting

Meet Us at the Working Group on Integrated Control in Citrus Fruit Crops  Meeting, Napflio, Greece, 4–6 April 2022

Οι φορείς ΕΛΜΕΠΑ και ΙΕΛΥΑ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχαν με επιστημονική εργασία στο διεθνές συνέδριο  για Ολοκληρωμένο Έλεγχο σε Καλλιέργειες Εσπεριδοειδών (Integrated Control in Citrus Fruit Crops, ΙΟBC meeting 2022), με παρουσίαση μέρους των αποτελεσμάτων από την Ενότητα Εργασίας 5.

Το συνέδριο για τον Ολοκληρωμένο Έλεγχο σε Καλλιέργειες Εσπεριδοειδών αποτελεί μέρος του Διεθνή Οργανισμού Βιολογικού και Ολοκληρωμένου Ελέγχου εχθρών και φυτών (Ιnternational Organization for Biological and Integrated Control, IOBC) και έλαβε χώρα στο Ναύπλιο (Ελλάδα) στις 04-06/04/2022 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια με παρουσίαση νέων δεδομένων σχετικά καταπολέμηση και διαχείριση εχθρών των εσπεριδοειδών. 

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το φορέα ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Το Μπενάκειο Φυτοπαθαλογικό Ινστιτούτο, Ινστιτούτο Αγροδιατροφικής Έρευνας και Τεχνολογίας και την Περιφέρεια Αργολίδας. 

H Δρ. Κυριακή Βαρίκου από το φορέα ΙΕΛΥΑ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε και στο προεδρείο της θεματικής ενότητας «Οικολογία και Φυσιολογία Εχθρών»

Τίτλος Εργασίας On automatic classification of aphids in flight (2022). K. Varikou, A. Karagianni, M. Mathioudakis, P. Psirofonia, I. Potamitis.

Μπορείτε να διαβάσετε την εργασία πατώντας αυτό το σύνδεσμο αρχείου.