Αρχική » Blog » Συμμετοχή στο 15th International Symposium of Plant Virus Epidemiology

Συμμετοχή στο 15th International Symposium of Plant Virus Epidemiology

Ο φορέας ΙΕΛΥΑ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε με επιστημονική εργασία στο 15ο Διεθνές Συμπόσιο Επιδημιολογίας Φυτικών Ιών (15th International Symposium of Plant Virus Epidemiology, 15th ISPVE), με παρουσίαση μέρους των αποτελεσμάτων από την Ενότητα Εργασίας 1.

Το 15th ISPVE έλαβε χώρα στην Ισπανία (Μαδρίτη) στις 05-08/06/2022 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια με παρουσίαση νέων δεδομένων σχετικά με την επιδημιολογία φυτικών ιών από διάφορες καλλιέργειες. Επίσης παρουσιάστηκαν εργασίες σε μια θεματική ενότητα σχετική με την επιδημιολογία και διαχείρηση φυτικών ιών υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής.

Τίτλος Εργασίας Survey for identification and epidemiology of citrus viroids in various Citrus spp. in Greece (2022). N. Tektonidis, A. Karagianni, L. Mikalef and M. M. Mathioudakis.

Μπορείτε να διαβάσετε την εργασία πατώντας αυτό το σύνδεσμο αρχείου.
F:\2η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ\ΕΕ6\10-06-2022\FUzWqIrWIAA_4x7.jpg