Αρχική » Blog » Προβολή του Έργου ΕΣΠΕΡασπίς στο InnoDays στις 25-27 Νοεμβρίου 2022

Προβολή του Έργου ΕΣΠΕΡασπίς στο InnoDays στις 25-27 Νοεμβρίου 2022

Ο φορέας ΙΕΛΥΑ ως ένα από τα Ινστιτούτα του προσκεκλημένου κεντρικού φορέα ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε στην εκδήλωση Ημέρες Καινοτομίας «InnoDays 2022» στις 25-27 Νοεμβρίου 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το InnoDays είναι θεσμός που διεξάγεται στο Ηράκλειο, με φορέα διοργάνωσης την Περιφέρεια Κρήτης, για την προβολή της Έρευνας και Καινοτομίας από Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Κέντρα της Κρήτης.

Στα πλαίσια της τριήμερης αυτής εκδήλωσης ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προσκληθηκε να συμμετάσχει με περίπτερο για την παρουσίαση των ερευνητικών του δραστηριοτήτων στο τομέα της Αγροτικής Έρευνας από τα Ινστιτούτα του και ειδικότερα το ΙΕΛΥΑ που εδρεύει στην Κρήτη. Δόθηκε η δυνατότητα να γίνει προβολή του Ερευνητικού Έργου ΕΣΠΕΡασπίς «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας» το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Β΄ Κύκλος) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και Εθνικούς πόρους και συγκεκριμένα του Καινοτόμου Εργαλείου που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 3 για την πρόωρη και έγκαιρη ανίχνευση ασθενειών η οποία παρουσιάστηκε από τον Συντονιστή και Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου Δρ Ματθαίο Μαθιουδάκη του ΙΕΛΥΑ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.