Αρχική » Blog » Ερευνητική δημοσίευση στο Επιστημονικό Περιοδικό VIRUSES

Ερευνητική δημοσίευση στο Επιστημονικό Περιοδικό VIRUSES

Ο φορέας ΙΕΛΥΑ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δημοσίευσε μέρος των αποτελεσμάτων από την Ενότητα Εργασίας 1 στο έγκριτο και υψηλού κύρους περιοδικό Viruses του εκδοτικού οίκου MDPI.

Το περιοδικό Viruses αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και υψηλής απήχησης επιστημονικά περιοδικά στο τομέα Ιολογίας ανθρώπων και φυτών.

Τίτλος Εργασίας:

Incidence and Epidemiology of Citrus Viroids in Greece: Role of Host and Cultivar in Epidemiological Characteristics (2023). Mathioudakis, M.M.; Tektonidis, N.; Karagianni, A.; Mikalef, L.; Gómez, P.; Hasiów-Jaroszewska, B. Viruses, 15, 605.

Μπορείτε να διαβάσετε την εργασία πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο

https://doi.org/10.3390/v15030605