Αρχική » Βάση Δεδομένων » Περιοχές Δειγματοληψίας

Περιοχές Δειγματοληψίας

Κατά τη διάρκεια του Έργου πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες σε τρεις βλαστικές περιόδους (φθινόπωρο 2020, άνοιξη 2021, φθινόπωρο 2021) συλλέγοντας συνολικά 3.005 δείγματα εσπεριδοειδών.

Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν από τρεις Περιφέρειες (Κρήτης, Ηπείρου, Πελοποννήσου) και πέντε Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες παραδοσιακά καλλιεργούνται εσπεριδοειδή:

1) ΠΕ Χανίων (συνολικά 2.237 δείγματα)
2) ΠΕ Ρεθύμνου (συνολικά 50 δείγματα)
3) ΠΕ Ηρακλείου (συνολικά 394 δείγματα)
4) ΠΕ Αργολίδας (συνολικά 174 δείγματα)
5) ΠΕ Άρτας (συνολικά 150 δείγματα)

Συνολικά συλλέχθηκαν δείγματα από 36 διαφορετικές περιοχές και 145 αγρούς.