Αρχική » Βάση Δεδομένων » Λίστα Δειγμάτων (είδος, ποικιλία, περιοχή)

Λίστα Δειγμάτων (είδος, ποικιλία, περιοχή)

Κατά τη διάρκεια του Έργου πραγματοποιήθηκαν από έξι διαφορετικά είδη εσπεριδοειδών:

1) Πορτοκαλιά (Citrus sinensis)
2) Λεμονιά (Citrus limon)
3) Μανταρινιά (Citrus reticulata)
4) Λιμμετία (Citrus aurantifolia)
5) Βοτρυόκαρπος (γκρέϊπ φρουτ) (Citrus paradisi)
6) Σαγκουϊνι (Citrus sinensis , blood orange)

Τα περισσότερα δείγματα προέρχονταν από πορτοκαλιά, μανταρινιά και λεμονιά, μετά βοτρυόκαρπος, λιμμέτι και σαγκουίνι.